Garantijas noteikumi

Garantijas noteikumi
 
Airsofta veikals SIA nodrošina tirdzniecības garantiju atbilstoši ražotāja noteiktajam garantijas termiņam un noteikumiem, kas minēti lietošanas pamācībā, vai ražotāja garantijas talonā. Garantijas termiņš precei ir 2 gadi no preces izsniegšanas brīža pircējam.
 
Preces garantiju apstiprina garantijas talons, kurš tiek izsniegts preces saņemšanas brīdī. Garantijas termiņš tiek mērīts no preces garantijas talona izsniegšanas datuma, līdz talonā norādītā termiņa beigām.
 
Garantijas termiņa laikā bojātā prece tiek remontēta vai mainīta pret jaunu, analoģisku preci, ja tās remonts nav iespējams.
 
Prece, kas nomainīta pēc garantijas, neiegūst papildus garantijas termiņu, turpinās esošais garantijas termiņš no preces garantijas talona izsniegšanas datuma līdz talonā norādītā termiņa beigām.
 
Garantija tiek attiecināta tikai uz izstrādājuma ražošanas procesā radušajiem tehniskiem bojājumiem, ne uz mehāniskā nodiluma daļām.
 
Garantija ir spēkā tikai tad, ja garantijas pakalpojumu nepieciešamības gadījumā tiek uzrādīta pareizi, aizpildīts garantijas talons un tas tiek iesniegts kopā ar oriģinālo pirkuma kvīti, čeku vai pirkuma apstiprinājumu. 
 
Garantijā neietilpst mehānismu tehniskās apkopes.
 
Garantija netiek attiecināta uz šādiem izstrādājuma bojājumiem:
bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu un kukaiņu nokļūšana izstrādājuma iekšienē;
bojājumi, kurus izraisījusi dabas stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori (fiziska iedarbība, mehāniski triecieni u.c.), kā arī nelaimes gadījumi;
bojājumi, kurus izraisījusi barošanas parametru neatbilstība standartiem un citi līdzīgi ārējie faktori;
bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu (aksesuāru) lietošana;
bojājumi, kas radušies izmantojot izstrādājumu mērķiem, kam tas nav paredzēts, kā arī fiziskām, elektriskām, ķīmiskām, termālām u.c. slodzēm, kas pārsniedz ražotāja noteiktos izstrādājuma izturības rādītājus;
 
Garantija netiek attiecināta uz:
izlietojamiem materiāliem, papildus aksesuāriem (magazīnām, rokturiem, tēmekļiem u. tml.), piederumu komplektu, baterijām, mehāniskām papildierīcēm (utt.)
dilstošo detaļu maiņu, apkopi (zobrati, vadīklas u.c.);
pārveidotiem, uzlabotiem vai jebkā savādāk modificētiem ieročiem;
ja prece tikusi lietota neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus;
ja prece tikusi izmantota peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem nepieļaujamiem mērķiem;
ja laicīgi nav veikta šautenes tehniskā apkope.
 
Garantijas termiņa laikā pircējam ir tiesības saņemt bezmaksas konsultācijas par nepieciešamo preces tehnisko apkopi un ekspluatācijas noteikumiem.
 
 
Neskaidrību gadījumā lūdzu griezties pie mums zvanot vai rakstot e-pastu!
 
Apkopes airsoft šautenēm
 
Ik pēc 5000 šāvieniem iztīriet stobru;
 
Ik pēc 5000 šāvieniem veiciet stobra un magazīnas eļļošanu ar airsoft šautenēm paredzēto silikona eļļu, iesmidzinot eļļu bumbiņu padeves vietā stobrā un magazīnā bumbiņas izskrejas vietā.